Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nuscience Group staat volledig achter het beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Duurzaamheid is in onze organisatie een belangrijk issue. Duurzame productie en duurzaam ondernemen zijn een integraal onderdeel van ons bedrijfsplan. Dit bevat uitgebreide aandacht voor de behoeften van de samenleving en de gevolgen van alle activiteiten op het huidige milieu en het milieu van toekomstige generaties. Management en medewerkers zijn unaniem en overduidelijk betrokken bij ons leefmilieu. Elk van hen levert een persoonlijke bijdrage aan een investering in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Beleidsverklaring Duurzaam Ondernemen

Ons doel is het genereren van een optimaal resultaat voor onze klanten en goede resultaten voor het bedrijf. Deze strategie draagt aantoonbaar bij aan de belangrijkste wereldwijde en lokale thema's:

  • Voeden van de groeiende wereldbevolking
  • Optimaal gebruik van eindige grondstoffen
  • Vermindering van de invloed op het milieu

Woorden en daden

Wij vinden het belangrijk om met onze klanten in gesprek te gaan over deze cruciale zaken, maar het gaat natuurlijk om de concrete stappen die wij op dit gebied daadwerkelijk ondernemen.

  • Verlagen van ons energieverbruik

We verminderen onze invloed op het milieu door ons energieverbruik te verlagen en door meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

  • Duurzame productie van onze grondstoffen

We stimuleren duurzaam gebruik van de landbouwgronden waar onze grondstoffen vandaan komen. Als grote marktspeler werken we bovendien aan concrete duurzaamheidsnormen voor iedereen die betrokken is bij de handel in en productie van grondstoffen.

  • Opleiding en ondersteuning van ons eigen personeel

Ons eigen personeel vormt ons menselijk kapitaal. Daarom ondersteunen wij al onze medewerkers actief bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun betrokkenheid bij het bedrijf en de samenleving als geheel.

  • Transparante duurzaamheidsdoelstellingen

We hebben ons concrete doelen gesteld en zullen daar jaarlijks verslag over uitbrengen.